סיורים

רצועה דקורטיבית - מלכת מצרים

נוסף על ההרצאות והקורסים, ניתן להזמין ליווי והדרכה למוזיאונים שלהם אוסף מצרי, או סיורים לאתרים ארכיאולוגיים שלהם קשר למצרים העתיקה.
את הפעילות ניתן להזמין גם כהכנה לסיור עתידי באתרים שונים, במוזיאונים או במצרים. הסברים יותאמו לכל רמה.

הרשימה להלן היא חלקית בלבד, להתאמת הפעילות לצרכים ולעניין שלכם, צרו קשר.
השירות ניתן בעברית או באנגלית. אפשרות גם לקבוצות קטנות.

רצועה דקורטיבית - מלכת מצרים

סיורים

>> סיור במוזיאון ארצות המקרא

>> סיור במוזיאון ישראל

>> סיור במוזיאון רוקפלר

>> סיור במוזיאון ארץ ישראל

>> ליווי או הכנה לסיור בבית-שאן המצרית

>> ליווי או הכנה לסיור בגן הפסגה, יפו

>> ליווי או הכנה לסיור בפארק תמנע

>> הכנה ליציאה למצרים

מקדש חתחור, פארק תמנע- מתוך סיורים, מלכת מצרים
מקדש לאלה המצרית חתחור בפארק תמנע

Photo by: Chmee2 via Creative Commons

פס זהוב - מתוך הרצאות מלכת מצרים

לסיורים בהתאמה אישית

צרו קשר

צרו קשר